Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Rajczakowska Urszula
 - inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy - Kierownik Referatu
2   Chrzanowska Bogumiła  - inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych
3   Pawlus Dorota
 - inspektor ds. obywatelskich
4   Hec Katarzyna
 - inspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej
5   Kamińska Jolanta  - inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i działalności Gospodarczej
6   Kortus Wojciech
- inspektor ds. informatyki i biuletynu informacji publicznej