Odpady komunalne Odpady Komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie

 

Poniżej prezentujemy analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Złotoryja:
- za 2014 rok - Analiza
- za 2015 rok - Analiza
- za 2016 rok - Analiza
- za 2017 rok - Analiza
- za 2018 rok - Analiza

Jak segregować odpady ?

 
Jak powinny być segregowane odpady w poszczególnych rodzajach zabudowy mieszkaniowej przestawiają poniższe wskazówki:
zabudowa jednorodzinna
zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbioru odpadów

 
Jest już udostępniony nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy, który będzie obowiązywał w II półroczu 2019 r. - Zobacz harmonogram

Odpady komunalne - ceny

 
Rada Gminy na sesji w dniu 30 maja 2014r. dokonała zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Nowe stawki obowiązuja od dnia 01 lipca 2014r.
Dla nieruchomości zamieszkałych opłaty zależne są od ilości zamieszkujących je osób i segregowania bądź niesegregowania odpadów. Opłaty te przedstawiają się następująco:

Czytaj więcej: Odpady komunalne - ceny

Deklaracje

 
Poniżej znajdują się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla odpowiednich rodzajów nieruchomości:
Nieruchomości zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf lub edytowalny POBIERZ - plik docx
Nieruchomosci nie zamieszkałe - POBIERZ - plik pdf