Referat finansowy

 
Lp. Nazwisko i imię
Stanowisko
1   Kandora Agata
 - Skarbnik
2   Zatorska Wioletta
 - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
3   Ślipko Joanna  - inspektor ds. księgowości podatkowej
4   Bajowska Małgorzata  - inspektor ds. księgowości budżetowej
5   Grzywa Ewa  - podinspektor ds. obsługi kasy
6   Dajlidko Elżbieta  - podinspektor ds. księgowości budżetowej i płac
7   Adamiec-Skraba Diana
 - inspektor ds. księgowości podatkowej
8   Szklarek Elzbieta
 - referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami  
   komunalnymi oraz podatku od środków transportu