Gmina Złotoryja

KRUS ostrzega przed boreliozą

Każdego roku notuje się w Polsce kilka tysięcy zachorowań na boreliozę. Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcza dotyczy praktycznie całego kraju. Aktywność kleszczy występuje między majem a listopadem, a najwięcej zachorowań notuje się od maja do sierpnia. Nie każdy kleszcz jest nosicielem chorobotwórczych mikroorganizmów. Nie zawsze podczas ukąszenia musi dojść do zakażenia.
W przypadku chorób odkleszczowych najważniejsze jest zapobieganie ukąszeniu przez kleszcze i szybkie rozpoznanie choroby. Należy więc unikać zarośli i wysokich traw. Przed wizytą na terenie, gdzie mogą bytować kleszcze, warto użyć preparatów odstraszających te pajęczaki.

Czytaj więcej: KRUS ostrzega przed boreliozą

Zbiórka sprzętu rtv agd

elektrosmieciUrząd Gminy Złotoryja informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019r. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu RTV AGD. Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstwa domowego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2019r. pod numerami telefonów:
- w godzinach pracy Urzędu – 76 8788 702
- firma AG-EKO – 603 249 349 w godzinach pracy
UWAGA !! Nie należy wystawiać odpadów wielkogabarytowych i opon. Odbierany będzie wyłącznie sprzęt kompletny ! !
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zbiórce.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja - Edycja II - lokale w budynkach wielorodzinnych. Przedłużenie terminu składania wniosków

PiecWójt Gminy Złotoryja zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków o udział w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Złotoryja - Edycja II" umożliwiającym wymianę dotychczasowego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj.: właściciele, współwłaściciele lub najemcy nieruchomości, które nie kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.
Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać w formie refundacji do 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych, tj. 4900,00 zł. Poziom kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 14.000,00 zł.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja, al. Miła 4, 59-500 Złotoryja (I piętro, pok. nr 6).
Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 do dnia 05.04.2019r. (włącznie).
Na podstawie złożonych wniosków Gmina Złotoryja opracuje i złoży wniosek o dofinansowanie do WFOŚ i GW we Wrocławiu. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gmina podpisze umowę dotacji z osobami, które złożyły deklarację i dopiero wtedy możliwa będzie realizacja wymiany źródła ciepła.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń !
Szczegółowe zasady i warunki dofinansowania określa regulamin, który został przyjęty uchwałą nr II/26/2018 Gminy Złotoryja w dniu 28 grudnia 2018r.
Więcej informacji i odpowiednie druki do pobrania w zakładce "Wymiana Pieców"

Informacja

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.
Stosownie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.), posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnia ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.
W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

Wójt Gminy
Jan Tymczyszyn

Sesja w marcu

 herb gmina zlotoryja pngZ A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej (poddasze) Urzędu Gminy Złotoryja, odbędzie się V sesja Rady Gminy Złotoryja.
Porządek obrad sesji obejmuje:

Czytaj więcej: Sesja w marcu

Awaria wodociągu w Lubiatowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotoryi z/s w Wilkowie-Osiedlu informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatów zastępcze punkty poboru wody znajdują się w Lubiatowie w :
- sąsiedztwie sklepu Pana Łojki w godz. od 1400 do 1500, 1600 do 1700 oraz 1800 do 1900,
- sąsiedztwie sklepu Lulek w godz. od 1500 do 1600, i 1700 do 1800 oraz 1900 do 2000.
Za utrudnienia przepraszamy.

100-latek z Jerzmanic-Zdroju

W dniu wczorajszym (19.03.br.) oficjalnie świętował swoje 100 urodziny pierwszy stulatek z naszej gminy - Pan Józef Zieliński z Jerzmanic-Zdroju.
Zobacz relację zamieszczoną w Gazecie Złotoryjskiej - Zobacz

Badania ankietowe gospodarstw domowych - GUS

Szanowni Państwo,
Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne podległe Prezesowi GUS przeprowadzają w całym kraju statystyczne badania ankietowe, których głównym celem jest dostarczenie danych, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ze względu na stosowaną metodologię, dotyczących wielu dziedzin, w tym warunków życia ludności.
W załączonej informacji przedstawiamy badania, które będą realizowane w 2019 r. na terenie województwa dolnośląskiego, w wylosowanych gospodarstwach domowych. Z Państwa pomocą chcemy popularyzować badania ankietowe na terenie Gminy i tym samym dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców, którzy biorą w nich udział i dostarczają informacji statystycznych, współtworząc system informacyjny statystyki publicznej. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o ekspozycję tej informacji na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku Urzędu Gminy/Miasta tak, aby mieszkańcy Gminy mogli zapoznać się z jej treścią.

Czytaj więcej: Badania ankietowe gospodarstw domowych - GUS

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294), w Powiecie Złotoryjskim w 2019 roku działają dwa punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Punkty funkcjonują w następujących dniach i godzinach:

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna

Nabory z PROW

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 4 marca 2019 Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" ogłasza dwa nabory, które przeprowadzone zostaną w terminie od 20 marca do 3 kwietnia 2019 r.:
Nabór nr 13/2019 - 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne KWW z limitem: 50 000,00 zł
Nabór nr 14/2019 - 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej z limitem: 300 000,00 zł
Poszczególne ogłoszenia i szczegóły konkursów na stronie LGD www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce NABORY PROW
Informujemy również że od dziś tj.- 4 marca świadczymy doradztwo dla zainteresowanych wnioskodawców, które potrwa przez cały okres ogłoszenia do 19 marca 2019r.
W związku z ogłoszeniem naborów informujemy, że LGD organizuje spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych wnioskodawców, które odbędzie się 5 marca 2019 od godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czaplach, gm. Pielgrzymka .Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na zwiedzanie Czapli w celu inspiracji i pokazania dobrych praktyk z wykorzystania środków z inicjatywy Leader w ramach naszej strategii.
 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 90

Wczoraj 157

W tym tygodniu 247

W tym miesiącu 1887

Od początku 3551781